JURIDISCHE KENNISGEVING

 

  1. BEDRIJFSINFORMATIE

In overeenstemming met de Spaanse Wet 34/2002 van 11 juli, inzake de diensten van informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE), BARANGÉ-BRUN SLinformeert u hierbij dat het de eigenaar is van de volgende websites: www.globo-rojo.com. In overeenstemming met Artikel 10 van voormelde wet, BARANGÉ-BRUN SLgeeft de volgende details: de eigenaar van deze website is BARANGÉ-BRUN SL, met fiscale ID. nummer: B60074150 en maatschappelijke zetel: CARRETERA NACIONAL II KM 660,9, Postcode: 08360, Stad: ARENYS DE MAR, Provincie: BARCELONA. Het contact e-mailadres is [email protected]

  1. GEBRUIKER EN OMVANG VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Browsen via toegang tot of gebruik van de website www.globo-rojo.com en alle subdomeinen en directories die hieronder zijn inbegrepen, alsmede alle diensten en inhoud die beschikbaar is via de website en alle portaalsites met verschillende domeinen die eigendom zijn van BARANGÉ-BRUN SL, verlenen het statuut van Gebruiker. Door te surfen op de website van BARANGÉ-BRUN SL  de Gebruiker wordt geacht alle hier bepaalde gebruiksvoorwaarden te hebben aanvaard, onverminderd de toepassing van overeenkomstige wettelijke voorschriften, indien van toepassing.

Als u niet akkoord gaat met de overwegingen beschreven in deze juridische kennisgeving, gebruik de website dan niet, aangezien ieder gebruik van de website of de diensten hierin opgenomen de aanvaarding inhoudt van de juridische voorwaarden van deze tekst.

De website van BARANGÉ-BRUN SL biedt een breed scala aan informatie, diensten en gegevens. De Gebruiker aanvaardt de verantwoordelijk voor het correct gebruik van de websites. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot: De echtheid en de rechtmatigheid van de informatie verstrekt door de Gebruiker in de formulieren uitgegeven door BARANGÉ-BRUN SL  om toegang te krijgen tot bepaalde inhouden of diensten aangeboden door de website.

Het gebruik van de informatie, diensten en gegevens aangeboden door BARANGÉ-BRUN SL mag niet in strijd zijn met de bepalingen van deze voorwaarden, de wet, de goede zeden, het goede gedrag of de openbare orde en mag niet, in andere gevallen, schade toebrengen aan het recht va derden of de goede werking van de websites. Om die reden, de Gebruiker zal zich onthouden van het gebruik van de inhoud voor doeleinden die illegaal zijn, verboden zijn in deze tekst, schadelijk zijn voor de rechten en belangen van derden, of die schade kunnen toebrengen aan het normale gebruik van de inhoud, het nutteloos maken, het overbelasten of het normale gebruik, en aan andere Gebruikers of elke internetgebruiker (hardware en software).

De Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, dat de eigenaar van de website aan kan lijden, rechtstreeks of onrechtstreeks, als gevolg van het niet naleven van de verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van de website en van dit privacybeleid.

In het bijzonder, de Gebruiker stemt ermee in, op een indicatieve en niet-exhaustive opsomming, om geen informatie, gegevens, inhoud, berichten, grafische afbeeldingen, tekeningen, geluids- en beeldbestanden of foto’s van de website te delen, verspreiden of te verstrekken aan derden.